STERİLİZASYON

LOTUS SAĞLIK

Sterilizasyon Hizmetleri

Cerrahi müdahalelerde kullanılacak malzemelerin uygun tekniklerle steril edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle monitörizasyonunun yapılması, hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında önemli bir rol teşkil etmektedir. Hastane enfeksiyonları, sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunu değil, aynı zamanda gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaya devam etmektedir.

Hastane enfeksiyonları, aynı zamanda hastanede kalış süresini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca dirençli mikroorganizmaların sayısındaki artış, antibiyotiklerin gözetimsiz kullanımı ve nozokomiyal enfeksiyon oranlarındaki artış konuya dönük önlemlerin alınmasında daha rasyonel ve yapıcı değişikliklerin yapılmasını ve acil önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir.

Lotus Sağlık, sağlık alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda, alanında uzman kadrosu ile;
  • MSÜ (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi) mimari projelendirme, kurulum ve işletilmesi
  • Yüksek riskli alanlarda dezenfeksiyon,
  • Sterilizasyon süreçlerinin Monitörizasyon ve dokümantasyonu,
  • Kalibrasyon, validasyon,
  • Cerrahi aletlerin izlenebilirliği,
  • Eğitim ve danışmanlık,
  • Nitelikli, sertifikalı personel temini
  • Hizmet sunumunu sağlamaktadır.

Lotus Sağlık, sterilizasyon hizmetlerinde Lazer Teknolojisi kullanmaktadır. Tüm cerrahi aletler lazer barkod ile kimliklendirilerek sterilizasyon süreçleri otomasyon ile izlenmektedir.

Hacı Sabancı O.S.B.

İstiklal Cad. No:20 Sarıçam/Adana

0322 394 48 75

Faks: 0322 394 48 72

info@lotussaglik.com

7/24