DEZENFEKSİYON

LOTUS SAĞLIK

Dezenfeksiyon

Hastane ortamları nozokomiyal enfeksiyonların en önemli kaynağıdır.

Hastane ortamı; hastanenin hava, su ve çevre, medikal ekipmanları, hastanın yiyecek, içecek ve eşyalarını vb. içerir.

Bu enfeksiyonların gelişiminde birbirleriyle, mikrobiyal ve çevresel faktörlerle etkileşimler vardır. Canlı veya cansız kaynaklar mikroorganizmalar hastane ortamında bireylere farklı yollardan bulaşabilir. Hastane ortamı birçok bileşen içerir.

Yıllarca alan dezenfeksiyonu temizlik firmaları tarafından hastanelerde uygulanmış ve birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın kararı ile alan ve ortam dezenfeksiyon uygulamaları temizlik firmalarından ayrılarak profesyonelleşmesi hedeflenmiştir.

Bu hedefi  (profesyonel dezenfeksiyon hizmeti sunumu) gerçekleştirmek için LOTUS Sağlık, profesyonel dezenfeksiyon ekibiyle, özverili bir biçimde çalışmaktadır.

 

Hizmet sunumu hazırlanırken izlenilen yol haritası;

1-Dezenfeksiyon Hizmetleri Standartları ve Uygulamaları(DAS ve CDC kriterleri)

2-EKK (Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kararları)

3-Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

4-Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları oluşturmaktadır.

Nazokomiyal enfeksiyonları engellemek, bu enfeksiyonların doğuracağı nedenleri (maliyet artışı, antibiyotik direncinin artması, ortam florasının değişmesi, hastanın pirimer hastalığının tedavi olmasına rağmen sekonder gelişen enfeksiyonlar yüzünden hayatını kaybetmesi, gelişebilecek hastane enfeksiyonları salgınlarının önüne geçilmesi vb.) ortadan kaldırmak için LOTUS  Sağlık, profesyonel dezenfeksiyon ekibiyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Hacı Sabancı O.S.B.

İstiklal Cad. No:20 Sarıçam/Adana

0322 394 48 75

Faks: 0322 394 48 72

info@lotussaglik.com

7/24