TR


Lotus Sağlık olarak sahip olduğumuz 4 Temel Değer, Kurum kültürümüzü şekillendirir ve devamlılığını sağlar.
                                                                               
SAYGI; 
•    İnsana
•    Çalışanlara
•    Müşterilere
•    Tedarikçilere
•    Paydaşlara
•    Topluma/Ülkeye
•    Çevreye


GÜVEN-GÜVENİLİRLİK;
•    Çalışanlarla Olan İlişkilerde
•    Tedarikçilerle Olan İlişkilerde
•    Müşterilerle Olan İlişkilerde
•    Paydaşlarla Olan İlişkilerde


HAKKANİYET;
•    Adil / Adaletli Yaklaşım
•    Şeffaf / Hesap Verebilir Yapı
•    Empati / Sağduyulu Yaklaşım

 

BAĞLILIK;
•    Vatana ve Millete
•    Çalışma Arkadaşlarına 
•    Taahhüt Edilen Görevlere
•    Haiz Olunan Sorumluluklara
•    Kurumsal ve Kişisel Değerlere