TR

Biyomedikal

Hastanedeki tıbbi cihazların muayene/kabul, montaj, bakım-onarım, kalibrasyon ve validasyon süreçlerinin yönetimidir.

Biyomedikal Hizmetleri;

Hastanelerin ve sağlık çalışanlarının asli işi olan hasta hizmetlerini sunarken kullandıkları tıbbi ekipman yatırımlarının; servis süreci performansının yönetimi, hizmet sağlayıcılar ve çözüm ortakları ile ilişkilerin yönetimi, cihaz montaj-devreye alma-kabul işlemlerinin yapılması, envanter oluşturulması ve takibi, bakım-onarım-kalibrasyonların tamamlanması gibi ihtiyaçlarına cevap verir. Tıbbi cihazların tam zamanlı olarak çalıştırılması ve hasta hizmetlerinde aksaklığa yol açmaması için, meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemler alarak tıbbi cihaz servis süreçlerini optimize eder.

  Klinik Mühendislik; tıbbi teknolojiyi kullanan sağlık çalışanı ile bunu üreten teknik çalışan arasında köprü vazifesi üstlenerek olaylara hem tıbbi hem de mühendislik bakış açısı sağlar.