TR

Sterilizasyon

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin projelendirilmesi, kurulumu ve işletilmesi kapsamında; hastanelerde kullanılan cerrahi aletlerin sterilizasyon süreçlerinin yönetimidir.

Sterilizasyon Hizmetleri

Cerrahi müdahalelerde kullanılacak malzemelerin uygun tekniklerle steril edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle monitörizasyonunun yapılması, hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında önemli bir rol teşkil etmektedir. Hastane enfeksiyonları, sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunu değil, aynı zamanda gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaya devam etmektedir.

Hastane enfeksiyonları, aynı zamanda hastanede kalış süresini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca dirençli mikroorganizmaların sayısındaki artış, antibiyotiklerin gözetimsiz kullanımı ve nozokomiyal enfeksiyon oranlarındaki artış konuya dönük önlemlerin alınmasında daha rasyonel ve yapıcı değişikliklerin yapılmasını ve acil önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir.