TR

Lotus Sağlık faaliyetlerini, bakanlık tarafından değerlendirilmekte olan Sağlıkta Kalite Standartları ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.Lotus Sağlık Entegre Yönetim Sistemi, akredite kuruluşlar tarafından aşağıdaki sertifikalarla belgelendirilmiştir.

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

BS OHSAS 18001:2007

Fotoğraflar