TR

Dezenfeksiyon

Hastanelerde bulunan yüksek riskli alan ve ortamların dezenfeksiyon süreçlerinin yönetimidir.

Dezenfeksiyon

Hastane ortamları nozokomiyal enfeksiyonların en önemli kaynağıdır.

Hastane ortamı; hastanenin hava, su ve çevre, medikal ekipmanları, hastanın yiyecek, içecek ve eşyalarını vb. içerir.

Bu enfeksiyonların gelişiminde birbirleriyle, mikrobiyal ve çevresel faktörlerle etkileşimler vardır. Canlı veya cansız kaynaklar mikroorganizmalar hastane ortamında bireylere farklı yollardan bulaşabilir. Hastane ortamı birçok bileşen içerir.

Yıllarca alan dezenfeksiyonu temizlik firmaları tarafından hastanelerde uygulanmış ve birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın kararı ile alan ve ortam dezenfeksiyon uygulamaları temizlik firmalarından ayrılarak profesyonelleşmesi hedeflenmiştir.

Bu hedefi  (profesyonel dezenfeksiyon hizmeti sunumu) gerçekleştirmek için LOTUS Sağlık, profesyonel dezenfeksiyon ekibiyle, özverili bir biçimde çalışmaktadır.